About us  • Användningsforum

  • Från Regeringens beslut om att inrätta Användningsforum: Forumets huvuduppgift är att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som en kvalitetsaspekt av it. Utgångspunkten är kunskaper och erfarenheter från det allmänna, frivillig- och intresseorganisationer, branschen och forskarsamhället.

  •  http://www.anvandningsforum.se/
  •  kansliet@anvandningsforum.se
  •  08-4054583